การลงทุนมีความเสี่ยง มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวชี้นำถึงผลลัพธ์ในอนาคต

บริษัท abrdn plc จดทะเบียนในสกอตแลนด์ (SC286832) ตั้งอยู่เลขที่ 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. https://www.abrdn.com/

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบริษัทตามที่ระบุชื่อไว้ด้านล่าง ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเพียงข้อบ่งชี้และไม่ถือเป็นข้อตกลงตามสัญญาใด ๆ และไม่ถือเป็นข้อเสนอ, ข้อแนะนำในการลงทุนหรือการชักชวนเกี่ยวกับตราสารทางการเงินใด ๆ หรือเข้าไปมีส่วนในการให้บริการหรือกิจกรรมในการลงทุน ทั้งนี้ไม่มีการรับประกันหรือรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อมอันเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำเกี่ยวกับข้อมูล, ความเห็นหรือการคาดคะเนใดๆ ของผู้อ่าน, บุคคลหรือกลุ่มใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้

โปรดทราบว่าการลงทุนในบางประเภทที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้ในทุกเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินกิจการอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสนทนากับเจ้าหน้าที่ที่คุณติดต่ออยู่เป็นประจำหรือหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.abrdn.com

ความเสี่ยงในการลงทุน:

ตราสารทุน: หลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความผันผวนมากกว่า, กำหนดราคาได้ยากกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าหลักทรัพย์ในประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่แตกต่างกันและความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่

ตราสารหนี้: ตราสารหนี้มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอัตราดอกเบี้ย, เครดิต, การชำระเงินล่วงหน้าและการต่ออายุ

อสังหาริมทรัพย์: การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากกว่าเนื่องจากธรรมชาติและความผันผวนในการลงทุนดังกล่าว การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำและมีข้อจำกัดในด้านศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการลงทุนเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยอาทิเช่น บรรยากาศทางเศรษฐกิจ, สภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์, อัตราดอกเบี้ยและกฎระเบียบต่างๆ

สินทรัพย์ทางเลือก: การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (alternative) อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนแบบเก็งกำไรซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่สูงและโดยปกติมองว่ามีสภาพคล่องต่ำเนื่องจากข้อจำกัดในการโอนผลประโยชน์ นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือเป็นจำนวนมาก นักลงทุนต้องมีความสามารถทางการเงิน, ความซับซ้อน / ประสบการณ์และความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว

การกระจายการลงทุนไม่ได้หมายความว่าจะช่วยให้ได้ผลตอบแทนหรือปกป้องไม่ให้ขาดทุนได้เสมอไป

นี่ไม่ใช่รายการหรือคำอธิบายถึงความเสี่ยงทั้งหมดและนักลงทุนควรอ่านเอกสารเสนอขายที่เกี่ยวข้องและปรึกษากับที่ปรึกษาของตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุน