กองทุนรวมลดหย่อนภาษี

ก้าวสู่โอกาสในการลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

พบกับทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายเพื่อลดหย่อนภาษีกับกองทุน RMF และ SSF เพื่อช่วยให้นักลงทุนไทยบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็นเพื่อการเลี้ยงชีพ (ABGDD-RMF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พเพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSM-RMF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSI-RMF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ - ชนิดเพื่อการออม (ABSM-SSF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม (ABGS-SSF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม (ABINNO-SSF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ - ชนิดเพื่อการออม (ABAPAC-SSF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม (ABAGS-SSF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์ - ชนิดพื่อการออม (ABCNEXT-SSF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม (ABCG-SSF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออม (ABTESSF)

ลงทุนง่ายๆกับabrdn

ท่านสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับเราหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน นอกจากนี้ท่านยังสามารถลงทุนผ่านธนาคารชั้นนำ ช่องทางออนไลน์หรือผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้อีกด้วย.

 

 • ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 ต่อรายการ
 • เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อหน่วยลงทุน ท่านสามารถสมัครบริการ FastTrack เพื่อมอบอำนาจให้ abrdn จัดทำคำสั่งซื้อแทน โดยไม่จำเป็นต้องส่งใบคำสั่งซื้อมาที่ abrdn อีกต่อไป

ช่องทางการลงทุนกับเรา สำหรับลูกค้าใหม่

กองทุนที่รับชำระผ่านบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรี ได้แก่ ABTESSF, ABGDD-SSF, ABSC-RMF และ ABAPAC-RMF เท่านั้น

ดาวน์โหลดคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบัตรเครดิต พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งคำสั่งทางโทรสาร หมายเลข 02-352-3389 หรือ client.services.th@abrdn.com ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ต้องการทำรายการ

 • * ตามเงื่อนไขธนาคาร
 • ** ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อกองทุนต่อการทำรายการ
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนOpens in new window

 

ท่านสามารถสมัครใช้บริการ abrdn online เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุน ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ง่ายๆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครบริการ abrdn online

เข้าสู่ระบบเพื่อความสะดวกที่มากขึ้น

 • ซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 • เช็คสถานการณ์ทำรายการ
 • เช็คยอดหน่วยลงทุน
 • เรียกดูยอดหน่วยลงทุนย้อนหลังหรือการทำรายการย้อนหลัง
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 • ธุรกรรมทั้งหมดได้รับการป้องกันด้วยการเข้ารหัสผ่านที่ปลอดภัย
ดาวน์โหลดใบคำขอหักบัญชีเงินฝาก

ประกาศสำคัญ

ลงทุนกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เช่น RMF/SSF ตั้งแต่ปี 2565 ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับ บลจ.

ลงทุนกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เช่น RMF/SSF ตั้งแต่ปี 2565 ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับ บลจ.

ผู้ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องทำซ้ำทุกปี เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสลดหย่อนภาษี ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎใหม่ของกรมสรรพากรที่จะขอรับหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนจาก บลจ. โดยตรงเท่านั้น

คลิกเพื่อลงทะเบียน

โปรดทราบ

 • ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนรวมโดยตรงกับบริษัท หลังจากที่ท่านได้กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว บริษัทจะส่งข้อความยืนยันไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายใน 2 วันทำการ สอบถามข้อมูล ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388
 • ผู้ลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หลังจากที่ท่านได้กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการลงทะเบียนจากผู้ดูแลของท่าน หรือสามารถติดต่อผู้ดูแลหน่วยลงทุน

ดูรายละเอียดได้จากข้อมูล https://www.abrdn.com/th-th/investor/how-to-invest/our-distributors

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

อีเมล*