ราคาย้อนหลัง

ผู้ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด สามารถเข้าถึงราคากองทุนย้อนหลังได้โดยคลิกที่ไฟล์ Excel ด้านล่าง

(หมายเหตุ: ไฟล์ Excel นี้จะถูกใช้งานชั่วคราวเนื่องจากไฟล์หลักอยู่ระหว่างการปรับปรุง)