การบริหารตราสารทุนเชิงรุก

เราเลือกเฟ้นหุ้นที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน และการวิจัยจากทีมผู้เชี่ยวชาญ

อ่านเรื่องราวตราสารทุนเชิงรุกของเราOpens in new window
ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอันดับแรก
เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ระยะยาวให้กับลูกค้าของเรา โดยการค้นหาและลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพและผู้นำในอนาคต การประเมินคุณภาพเป็นจุดเริ่มต้น เราให้คะแนนทุกบริษัทโดยอิงตามเกณฑ์ที่เข้มงวดของเราเพื่อค้นหารูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่ง ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจน ผู้นำในอุตสาหกรรม และผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

การวิจัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือคุณภาพสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา มีเป้าหมายเพื่อให้เราสามารถค้นพบโอกาสการลงทุนก่อนใครและนำเสนอชุดแนวคิดที่ดีที่สุดที่แตกต่างให้กับลูกค้าของเรา
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในเชิงบวก
การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และการมีส่วนร่วมของบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการที่ถูกต้องของเราสำหรับการจัดการความเสี่ยงและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดี การใช้การจัดอันดับ ESG ที่เป็นกรรมสิทธิ์และเครื่องมืออื่นๆ ช่วยเราในการให้คะแนนบริษัทต่างๆ ในแง่ของโอกาสและความเสี่ยงในด้าน ESG โดยวิเคราะห์สาระสำคัญทางการเงินของบริษัทเหล่านั้น

เมื่อทำการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้ว เราจะกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับเจ้าของเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในเชิงบวก เรามุ่งเน้นการสนทนาที่สร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและกำหนดเส้นชัยที่ชัดเจนสำหรับการวัดความสำเร็จ
การลงทุนที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์
เราตระหนักถึงความครอบคลุมของวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า เราจึงนำเสนอแนวทางการลงทุนในตราสารทุนที่โดดเด่นและแตกต่าง ด้วยการศึกษาค้นคว้าที่กว้างขวางทั่วโลกของเรา เรานำเสนอกลยุทธ์ที่หลากหลายและเน้นลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ความยั่งยืน กลยุทธ์ด้านรายได้ และกลยุทธ์การลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง

ด้วยการใช้ความรู้พื้นฐานเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ เราพยายามสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีความแตกต่างอย่างมากจากเกณฑ์มาตรฐานและมีการจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง ผลลัพธ์ที่ได้คือพอร์ตการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูงซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง

กลยุทธ์ของเรา

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD)

โอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอพร้อมการเติบโตของเงินลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ (ABGS)

66%* ของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกเป็นหุ้น Small-caps ซึ่งเปิดทางเลือกและโอกาสมากมายในการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กในวันนี้ที่อาจกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในวันหน้า

กองทุนแนะนำ

ประเภทหน่วยลงทุน

THB-A

ประเภทหน่วยลงทุน

THB-A

ประเภทหน่วยลงทุน

THB-A
ดูกองทุนทั้งหมด

วีดีโอ

บทความที่เกี่ยวข้อง