ตราสารหนี้

บริหารจัดการเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยบริการด้านการลงทุนในตราสารหนี้ที่รวบรวมและคัดสรรมาอย่างครบครัน เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ โปรดอ่านเรื่องเกี่ยวกับตราสารหนี้ของเรา

ตอบสนองเป้าหมายในชีวิตจริง
เริ่มจากการลงทุนแบบ absolute return การลงทุนแบบ liability aware จนถึงการลงทุนใน private credit ทีมการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกของเราสามารถมอบบริการการลงทุนที่ครบครันและหลากหลาย เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณในการแสวงหารายได้ การเลือกสินทรัพย์ให้เข้าคู่กับหนี้สิน (liability matching) การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกระจายการลงทุนในพอร์ตลงทุน
คว้าโอกาสได้มากกว่าเดิม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตราสารหนี้กว่า 140 คนของเรา พร้อมจัดสรรเงินลงทุนกระจายไปทั่วทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ทั้งตราสารหนี้ investment grade และตราสารหนี้ high yield ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ (private market) ด้วยการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกทั่วโลก ช่วยให้เราสามารถเฟ้นหาโอกาส จับทิศทางความเสี่ยง และผสมผสานสุดยอดกลยุทธ์การลงทุนของเราเข้าไว้ด้วยกัน
มุ่งเน้นความยั่งยืน
เรามุ่งหวังให้กลยุทธ์การลงทุนแบบผสมหลายสินทรัพย์ของเรา มีส่วนส่งเสริมและสนันสนุนระบบโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงของสังคมและโลกของเราในระยะยาว ดังนั้น เราจึงนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนคำนึงถึงปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในระดับยุทธศาสตร์ (strategic asset allocation) คุณสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืนแบบเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อีกด้วย

กองทุนที่แนะนำ

โซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการลงทุน

ประเภทหน่วยลงทุน

THB

ประเภทหน่วยลงทุน

THB
ดูกองทุนทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้อง