โปรโมชันพิเศษ

รับหน่วยลงทุนมูลค่า 200 บาท ใน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (ABCC) สำหรับนักลงทุนที่เปิดบัญชีสำหรับการลงทุนกับบริษัทผ่านระบบอเบอร์ดีน ออนไลน์สำเร็จ วันนี้ - 30 ธ.ค. 2565 เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการเปิดบัญชีออนไลน์กับอเบอร์ดีน เพียง 3 ขั้นตอน

1. Checklist : เตรียมเอกสาร 2 อย่างให้พร้อม

  • บัตรประชาชน

  • รูปถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารหรือ Book bank ที่มีข้อมูลเลขที่บัญชี และมีชื่อบัญชี เพื่อใช้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

2. ID Verification : ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์

3. Complete your profile : สร้างบัญชีของคุณให้สมบูรณ์ โดยการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณ

VDO

ดู VDO สาธิตวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ได้ที่นี่