เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ กองทุน abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายใน Shanghai Stock Exchange และ Shenzhen Stock Exchange (Chinese Stock Exchanges) ซึ่งรวมถึงหุ้น A-Shares (China A-Shares) หุ้น B-Shares (China B-Shares) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ข้างต้น และหุ้น H-shares หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล CSRC ให้ ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนชาวจีนซื้อขายได้

จุดเด่นของกองทุนหลัก

 • ESG embedded

  วิเคราะห์เชิงลึกในทุกกระบวนการลงทุน ตั้งแต่การคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ต ประเมินและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ ESG ของอเบอร์ดีน รวมกับเกณฑ์มาตรฐานจากแหล่งที่มาอื่น ที่สําคัญเรามีส่วนร่วม (engage) สนับสนุนให้บริษัทที่เราลงทุนมีการพัฒนาด้าน ESG ให้ดียิ่งขึ้น

 • High quality

  คัดเฉพาะหุ้นคุณภาพเข้าพอร์ต 30-40 ตัว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในหุ้นจีนมากว่า 30 ปี

 • Diversified portfolio

  กระจายลงทุน 5 ธีมหลัก เน้นการบริโภคในประเทศ เทคโนโลยี พลังงานสะอาด การบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง และเฮลท์แคร์

 • Strong track record

  ผลการดําเนินงานโดดเด่นจากการจัดอันดับของ Morningstar อยู่ในอันดับต้นของกลุ่ม (Top-quartile) นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*

  ที่มา: abrdn, มีนาคม 2565

  *ที่มา: Morningstar, abrdn, ธันวาคม 2565, จัดตั้งกองทุน 16 มีนาคม 2558

ธีมการลงทุนของกองทุนหลัก

ที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ

Key investment themes

ที่มา: abrdn, 31 มีนาคม 2566 นํ้าหนักและธีมการลงทุนรวมถึงตัวอย่างการลงทุนในหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Mobile app

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อท่านกดส่งข้อมูล ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้ abrdn เก็บ/ใช้/รวบรวม/ประมวลผล ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Notice) ของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่าน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง.