เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมแห่งอนาคตทั่วโลกที่จะเข้ามาเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ abrdn SICAV I – Global Innovation Equity Fund

โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมแบบก้าวกระโดดเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกและผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและมองหาธุรกิจที่จะสร้างโอกาสให้เกิดผลกำไรในวันข้างหน้า ดังนั้นการบริหารจัดการแบบเชิงรุกจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อพอร์ตการลงทุนของคุณในอนาคต

นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญและเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีกว่า

Why invest innovation

แนะนำกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ (ABINNO)

ลงทุนในกองทุนหลัก abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund

 • กลยุทธ์ของเราคืออะไร?

  • กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุกเฟ้นหาหุ้นแบบ bottom-up
  • ลงทุนทั่วโลกในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากธีมการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง
  • คัดสรรหุ้นคุณภาพ (High Conviction) ลงทุนหุ้นเพียง 30-50 บริษัท
 • เรามีการบริหารจัดการอย่างไร?

  • การค้นคว้าวิจัยปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการลงทุนแบบเชิงรุกของเรา
  • มุ่งเน้นการลงทุนแบบระยะยาว (long term approach) มีการซื้อขายหุ้นในพอร์ตต่ำ(low turnover)
  • ลงทุนครอบคลุมหุ้นทุกขนาด
  • ให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ ESG ในการประเมินมูลค่าในอนาคตของบริษัท
 • จุดมุ่งหมายของเราคืออะไร?

  • พอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุกที่แตกต่าง ให้ความสำคัญกับการคัดสรรหุ้น
  • มี exposure กับอนาคต ไม่ใช่กับอดีต

จุดเด่นกองทุน

 • Disruptive

  ลงทุนในบริษัทนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม มีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

 • Diversified

  ลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว กระจายลงทุนหลากหลายธีมนวัตกรรมครอบคลุมหุ้นทุกขนาด ทั้งตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว

 • Differential

  กลยุทธ์คัดสรรหุ้นโดดเด่นด้วยพอร์ตลงทุนที่แตกต่าง โดยปัจจุบันให้น้ำหนักหุ้นสหรัฐฯ น้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด (ณ 31 ธันวาคม 2021 กองทุนหลักลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่ 39.4% น้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดที่ 61.31%)

กองทุนหลักใช้กลยุทธ์เลือกหุ้นจาก 5 Pillars ดังนี้

5 pillars

Source: abrdn. © owned by each of the corporate entities named in the respective logos. Companies selected for illustrative purposes only to demonstrate the investment management style described herein and not as an investment recommendation or indication of future performance.

ทำไมกองนวัตกรรมต้อง abrdn

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

เพื่อให้ผู้ลงทุนได้เป็นเจ้าของธุรกิจแห่งโลกอนาคต

มองการณ์ไกล

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทำให้เราได้มุมมองการลงทุนในระยะยาว

กลยุทธ์เชิงรุก

บริษัทส่วนใหญ่ในดัชนีชี้วัดประกอบด้วยธุรกิจแบบดั้งเดิม

ทรัพยากร

มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นทุกขนาด ทุกประเภทสินทรัพย์ ทุกภาคธุรกิจ ในทั่วทุกมุมโลก

ESG และการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในฐานะนักลงทุนระยะยาว (long term investor) เราให้ความสำคัญกับ ESG เราศึกษาทั้งโอกาสและความเสี่ยงของ ESG และเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการลงทุน

Available shareclasses and benefits

Mobile app

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

ข้อมูลล่าสุด

สมัครรับข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง