เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ ลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equities or Equities Related Securities) ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน Private Capital Market ทั่วโลก หลักทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงหุ้นของกองทุนปิด (Closed-Ended Funds) ซึ่งมีธุรกิจหลักในการลงทุนหรือบริหารจัดการการลงทุนใน Private Equity Market และ Private Debt Market ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ abrdn SICAV I – Listed Private Capital Fund

จุดเด่นกองทุน

กองทุนแรกในไทยด้วย 3 จุดเด่น

  • Accessibility

    เปิดประตูให้ผู้ลงทุนรายย่อยเข้าถึงหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน Private Capital Market ทั่วโลกผ่านกองทุนหลัก ซึ่งการลงทุนตรงส่วนใหญ่มักจะถูกจำกัดสิทธิ์ไว้เฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่

  • Liquidity

    ทลายขีดจำกัดเรื่องสภาพคล่อง ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

  • Remarkable strategy

    กองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีธุรกิจหลักในการลงทุนหรือบริหารจัดการการลงทุนใน Private Capital Market

ทำไมถึงลงทุนใน Private Markets

นักลงทุนส่วนใหญ่มองหาโอกาสการลงทุนใน Private Market เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น หรือเพื่อการลงทุนที่หลากหลายนอกเหนือไปจากการลงทุนใน Public Market หรือเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ แต่ด้วยเงื่อนไขและข้อจำกัดมากมายของการลงทุนโดยตรงใน Private Market เช่น การใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงรวมถึงเรื่องของสภาพคล่องในการซื้อ-ขาย ทำให้นักลงทุนรายย่อยอาจไม่สามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดนี้ได้

Introducing abrdn Listed Private Capital Fund (ABPCAP)

เปิดประตูให้ผู้ลงทุนรายย่อยเข้าถึงหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน Private Capital Market ทั่วโลกผ่านกองทุนหลัก ทลายขีดจำกัดเรื่องสภาพคล่อง ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

กลยุทธ์ ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ของกองทุนหลัก คือ การสร้างโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้

 

Private equity and Private debt

ลงทุนในประเภทสินทรัพย์ใน Private Market ที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องและเติบโตแล้วที่นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้ยาก มอบโอกาสในการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายใน Private Market เช่น Private Equity Private Debt การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

โอกาสการลงทุนของกองทุนหลัก

ขอบเขตของการลงทุนที่ประกอบไปด้วย

01 - Listed Investment Companies

หนึ่งในเครื่องมือการลงทุน (Investment Vehicle) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ใน Private Market มูลค่าระยะยาวของบริษัทประเภทนี้วัดได้จากผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน

02 - Listed Asset Managers

บริษัทบริหารจัดการการลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการการลงทุนในกองทุนหรือสินทรัพย์ใน Private Market มูลค่าระยะยาวของบริษัทประเภทนี้วัดได้จากผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการระดมทุนของตัวบริษัท

Available shareclasses and benefits

Mobile app

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

ข้อมูลล่าสุด

สมัครรับข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง