Award

Award

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM*) หนึ่งในกองทุนหุ้นไทยที่เป็นเรือธงของอเบอร์ดีน ที่เฟ้นหาหุ้นขนาดกลางและเล็กในไทยที่มีศักยภาพเติบโตสูงและมีโอกาสเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต โดยจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุน

คว้าโอกาสลงทุนใน 4 ธีมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Graphic

Source: abrdn, July 2023. Investment themes are subject to change.

Forecasts are offered as opinion and are not reflective of potential performance.

Forecasts are not guaranteed and actual events or results may differ materially.

การคัดเลือกหุ้นขนาดเล็กแบบ bottom-up

ขั้นตอนที่สำคัญในการคัดเลือกหุ้น

Graphic

Source: abrdn, October 2022

ESG แบบเชิงรุกเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

High quality research

วิเคราะห์ ESG ผนวกกับแนวทางการลงทุน ผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญของอเบอร์ดีนและพันธมิตรของเรา โดยเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบริษัทและภาคอุตสาหกรรม


Connected teams

การทำงานร่วมกันของทีม Research ทั่วโลก ทำให้เราได้ผลลัพธ์การลงทุนที่ดียิ่งขึ้น โดยเรามีทีมนักวิเคราะห์ ESG เฉพาะทางกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากทีมสถาบันวิจัยของอเบอร์ดีนในการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน


Active corporate engagement

มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการตลาดทุน โดยมีส่วนร่วมออกเสียง รวมถึงแนะนำเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยปรับปรุงและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกด้าน ESG


Positive outcomes

การสร้างผลลัพธ์ที่ดีทั้งในแง่ผลตอบแทนของการลงทุนอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรเพื่อลูกค้าและสังคมในวงกว้าง

Available share classes and benefits

ABSM*

*ABSM หมายถึง ABSM-M ซึ่งประกอบด้วย ABSM และ ABSM-SSF

ABSM-RMF ใช้ model การลงทุนเดียวกับ ABSM

Mobile app

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน.

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อท่านกดส่งข้อมูล ถือว่าท่านตกลงยินยอมให้ abrdn เก็บ/ใช้/รวบรวม/ประมวลผล ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Notice) ของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึงการลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา.

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง