เราใช้ Quantitative tool เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกในกระบวนการคัดสรรหุ้นขนาดเล็กจากทั่วโลก โดยเลือกหุ้นที่โดดเด่นจากหลากหลายอุตสาหกรรม

ทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความชำนาญระดับโลก เน้นกระบวนการวิจัยและการบริหารจัดการกองทุนเชิงรุก เปิดโอกาสโดยตรงให้คุณเข้าถึงแนวคิดการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่ดีที่สุด

Funds in focus

Why Global Smaller Companies now?

The abrdn Global Small Cap Fund (ABGS-A) invests into the abrdn SICAV II – Global Smaller Companies Fund (the Master Fund).

ผลตอบแทนย้อนหลังระยะยาวที่โดดเด่น

กองทุนหลัก (Standard Life Investments Global SICAV II - Global Smaller Companies Fund) สร้างผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนหลัก 1 ปี และ 3 ปี ชนะเกณฑ์มาตรฐาน (MSCI ACWI Small Cap Gross Total Return USD) +15.66% ต่อปี และ +4.29% ต่อปี ตามลำดับ1

ความผันผวนต่ำกว่า

ค่า Beta ต่ำกว่าดัชนี MSCI ACWI Small Cap Gross Total Return USD ด้วยกลยุทธ์การกระจายในหุ้น small cap ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจน้อยกว่าหุ้น large cap (MSCI AC World)2

จังหวะการลงทุนที่เหมาะสม

ราคาหุ้นของ large cap ได้มีการปรับตัวขึ้นมาสูงแล้ว ขณะที่ หุ้น Small Cap ยังคงมีแนวโน้มที่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ในระยะยาวด้วยระดับราคาที่เหมาะสม3

การคัดสรรหุ้นคุณภาพ โอกาสเติบโตสูง

ใช้นวัตกรรม Quant (The Matrix Model) ช่วยระบุหุ้นที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการศึกษาเชิงลึกด้านคุณภาพการเติบโต และ ความยั่งยืนในระยะยาว2

ที่มา
1กองทุนหลัก: Standard Life Investments Global SICAV II - Global Smaller Companies Fund, ที่มา: abrdn, ข้อมูล ณ ม.ค. 2564
2ที่มา abrdn, base currency, 31 ธ.ค. 2563
3ที่มา: Bloomberg (data is long term price earnings ratio), Lipper IM, ข้อมูล 28 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2563

ข้อมูลล่าสุด