• ตอบสนองเป้าหมายในชีวิตจริง

    เริ่มจากการลงทุนแบบ absolute return การลงทุนแบบ liability aware จนถึงการลงทุนใน private credit ทีมการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกของเราสามารถมอบบริการการลงทุนที่ครบครันและหลากหลาย เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณในการแสวงหารายได้ การเลือกสินทรัพย์ให้เข้าคู่กับหนี้สิน (liability matching) การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกระจายการลงทุนในพอร์ตลงทุน

  • คว้าโอกาสได้มากกว่าเดิม

    ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตราสารหนี้กว่า 140 คนของเรา พร้อมจัดสรรเงินลงทุนกระจายไปทั่วทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ทั้งตราสารหนี้ investment grade และตราสารหนี้ high yield ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ (private market) ด้วยการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกทั่วโลก ช่วยให้เราสามารถเฟ้นหาโอกาส จับทิศทางความเสี่ยง และผสมผสานสุดยอดกลยุทธ์การลงทุนของเราเข้าไว้ด้วยกัน

  • มุ่งเน้นความยั่งยืน

    เรามุ่งหวังให้กลยุทธ์การลงทุนแบบผสมหลายสินทรัพย์ของเรา มีส่วนส่งเสริมและสนันสนุนระบบโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงของสังคมและโลกของเราในระยะยาว ดังนั้น เราจึงนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนคำนึงถึงปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในระดับยุทธศาสตร์ (strategic asset allocation) คุณสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืนแบบเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อีกด้วย

ESG ฝังอยู่ในการลงทุนของเรา

เราเชื่อว่า บริษัท ที่มีความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG) เป็น บริษัท ที่ดีที่สุดในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง ปรับความเสี่ยง และผลตอบแทนระยะยาวสำหรับนักลงทุนพันธบัตรของเรา เป้าหมายหลักและความรับผิดชอบของเราคือการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ลดความเสี่ยงและปลดล็อกโอกาส การพิจารณาปัจจัย ESG จึงถูกฝังอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์ตราสารหนี้ของเรา เป็นหนึ่งในมิติที่สำคัญควบคู่ไปกับการวัดมูลค่าอื่นๆที่เราประเมิน บริษัทใดๆที่เราลงทุน เรามีส่วนร่วมกับบริษัทที่ลงทุน เรารวบรวมข้อมูลจากการประชุมเหล่านี้เข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากผู้จัดการการลงทุนของเรา นักวิเคราะห์การวิจัยและทีมการลงทุน ESG สิ่งนี้สร้างการประเมินแบบองค์รวมของผู้ออกตราสารหนี้แต่ละรายและทำให้เราสามารถเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอีกรายหนึ่งได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบarrow_forward

ESG กับการลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนที่แนะนำ

ข้อมูลล่าสุด

สมัครรับข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจ