กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD)

โอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอพร้อมการเติบโตของเงินลงทุน

ทำไมกองทุนหลักต้องลงทุนในหุ้นโลกเพื่อเก็บเกี่ยวรายได้?

เงินปันผลที่นำกลับมาลงทุนใหม่คิดเป็น 50% หรือมากกว่าจากผลตอบแทนรวม

มีโอกาสในการสร้างรายได้สม่ำเสมอ และได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเงินลงทุน เนื่องจากมีการนำเงินปันผลกลับมาลงทุนใหม่คิดเป็น 50% หรือมากกว่า (1) จากผลตอบแทนรวม

มีการเติบโตของเงินปันผลที่ 3.4% ต่อปี

มีประวัติการเติบโตของเงินปันผลที่แข็งแกร่งเป็นเวลานาน โดยดัชนี MSCI AC World Index มีการเติบโตของเงินปันผลอยู่ที่ 3.4% ต่อปี (2)

มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วมากกว่า 1.35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ลงทุนในหลายบริษัทที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจ่ายเงินปันผลออกไปมากกว่า 1.35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) ทั่วโลกในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023

ABGDD และ ABGDD-RMF ลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MInc USD ซึ่งบริหารจัดการโดย abrdn Investments Luxembourg S.A.

โดย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD) มีให้เลือก 3 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

  • ชนิดสะสมมูลค่า ABGDD-A
  • ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ABGDD-R
  • ชนิดเพื่อการออม ABGDD-SFF
ส่วนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ - ชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ (ABGDD-RMF) มีนโยบายการลงทุนเดียวกับ ABGDD

กองทุน ABGDD และ ABGDD-RMF มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

3 จุดเด่นของกองทุนหลัก

จ่ายเงินปันผลเฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ 6.33% ต่อปี

รับรายได้รายเดือนสม่ำเสมอ เฉลี่ยอยู่ที่ 6.33% ต่อปี (4)

รับรายได้ระหว่างที่ลงทุน

เข้าถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดหุ้นโลก และไม่พลาดโอกาสรับรายได้ต่อเนื่องทุกเดือน

กระจายความเสี่ยง

กองทุนนี้กระจายการลงทุนในหุ้นคุณค่า (60%) และหุ้นเติบโต (40%) และยังกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรมและในหลายๆ ประเทศ

Fund information

ประเภทหน่วยลงทุน

THB-A

ประเภทหน่วยลงทุน

THB-AR

ประเภทหน่วยลงทุน

THB-SSF-A
ดูกองทุนทั้งหมด

Available share classes and benefits for ABGDD

Available share classes and benefits for ABGDD-RMF (Retirement Fund)

Related videos

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

หากท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

ตามวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy Notice) ของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ (abrdn.com/th-th/investor/privacy)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเตรียมช่องทางการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนรวมถึง การลงทุนผ่าน ทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร บริษัทประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ท่านที่สนใจสามารถรับคำปรึกษาโดยติดต่อผ่าน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเรา

ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง

(1) Source: Factset, Jefferies, December 2001 to 31 December 2023. Using MSCI universe as it existed in the past. Based on local currency performance. Gross reinvested dividends without considering the impact of taxes.

(2) Source: MSCI, Bloomberg, December 2023, Q4 2023 vs Q4 2022 year on year change for dividends paid. For illustrative purpose only.

(3) Source: Bloomberg, MSCI, Paid by MSCI ACWI constituents, USD, 31 December 2023.

(4) Source: abrdn, 29 February 2024, based on A Gross MIncA USD share class, historical average over March 2023 to February 2024. Aim at monthly distribution. Dividend rate is not guaranteed. Dividend may be paid out of capital. A positive yield does not imply a positive return of the Fund. The dividend payment information shown is for the abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund, Class A Gross MIncA USD, which is used as a reference for presenting an approximate dividend rate. The ABGDD & ABGDD-RMF funds invest in the abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund, Class Z Gross MIncA USD (master fund), which has lower fees, resulting in a higher NAV for Class Z than Class A, thus causing a slight difference in the dividend rates between the two classes.

Disclaimer
Note: The Board of Directors of abrdn SICAV I have the discretion to determine the frequency of dividend payments and dividend rate. Dividend payments and dividend rate are not guaranteed. Dividends may be paid out of investment income, capital gains or capital at the discretion of the Board of Directors. Past dividends are not a guide to future dividends and do not represent the returns of the fund. Any dividend paid and distributed out of the fund will result in an immediate reduction of the fund’s Net Asset Value (NAV) per share. Dividend payments are made in the currency in which the relevant share class is denominated.