พบกับกองทุนที่เราคัดสรร และกองทุนต่างประเทศจาก abrdn ช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดหุ้นทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค และทั่วโลก

กองทุนแนะนำ

รายละเอียดกองทุนแนะนำ

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต