เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

ก้าวสู่โอกาสในการลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

พบกับทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายเพื่อลดหย่อนภาษีกับกองทุน RMF และ SSF เพื่อช่วยให้นักลงทุนไทยบรรลุเป้าหมายที่ต้องการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็นเพื่อการเลี้ยงชีพ (ABGDD-RMF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พเพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSM-RMF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSI-RMF)

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ - ชนิดเพื่อการออม (ABSM-SSF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม (ABGS-SSF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม (ABINNO-SSF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ - ชนิดเพื่อการออม (ABAPAC-SSF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม (ABAGS-SSF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์ - ชนิดพื่อการออม (ABCNEXT-SSF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม (ABCG-SSF) กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออม (ABTESSF)

ลงทุนง่ายๆกับabrdn

ท่านสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับเราหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน นอกจากนี้ท่านยังสามารถลงทุนผ่านธนาคารชั้นนำ ช่องทางออนไลน์หรือผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้อีกด้วย.

ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนง่ายๆผ่านระบบ B-Pay ผ่านช่องทางต่อไปนี้
ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรี (ยกเว้นบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ไม่ได้ร่วมรายการ)
abrdn online

ประกาศสำคัญ

ลงทุนกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เช่น RMF/SSF ตั้งแต่ปี 2565 ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับ บลจ.

ผู้ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องทำซ้ำทุกปี เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสลดหย่อนภาษี ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎใหม่ของกรมสรรพากรที่จะขอรับหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนจาก บลจ. โดยตรงเท่านั้น

คลิกเพื่อลงทะเบียน arrow_forward

โปรดทราบ

  • ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนรวมโดยตรงกับบริษัท หลังจากที่ท่านได้กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว บริษัทจะส่งข้อความยืนยันไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายใน 2 วันทำการ สอบถามข้อมูล ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388
  • ผู้ลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หลังจากที่ท่านได้กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการลงทะเบียนจากผู้ดูแลของท่าน หรือสามารถติดต่อผู้ดูแลหน่วยลงทุน

ดูรายละเอียดได้จากข้อมูล https://www.abrdn.com/th-th/investor/how-to-invest/our-distributors

Mobile app

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน คุณสามารถเปิดบัญชี จัดการพอร์ต ทำรายการซื้อ-ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด abrdn mobile application

QR code          

ข้อมูลล่าสุด

สมัครรับข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจ