เราลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรา

โอกาสที่มากยิ่งขึ้น ศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น อเบอร์ดีนพร้อมให้บริการด้านการลงทุนที่เปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญในทุกกลุ่มสินทรัพย์หลัก ในทุกตลาด และทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถคว้าโอกาสด้านการลงทุนได้ในทุกจังหวะการลงทุน

เราเฟ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจะนำพานักลงทุนไปสู่อนาคตและบรรลุจุดมุ่งหมายของการลงทุน โดยผนวกการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดและเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีและมุมมองที่หลากหลาย

เราคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยนำปัจจัยด้านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมาเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการลงทุน เรามุ่งค้นหาโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุดจากทั่วโลก เราทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้พิทักษ์สินทรัพย์ของลูกค้าของเรา และเสริมความมั่นใจในสินทรัพย์ที่เราลงทุนว่ามีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่

 • ดำเนินงานในกว่า 30 แห่งทั่วโลก*

  ทำให้เราใกล้ชิดกับลูกค้าและมั่นใจได้ว่ามีข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรม และตลาด

 • investments

  จัดการทรัพย์สินมูลค่า 386.3 พันล้านปอนด์สำหรับลูกค้าของเรา*

  ในนามของบุคคล รัฐบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญ ผู้รับประกัน บริษัท องค์กรการกุศล และมูลนิธิใน 80 ประเทศ*

 • ABRDN_Tech_Arrows_Pictogram

  มุ่งเน้นการวิจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน

  การผสมผสานแนวทางการวิจัยของเรา การวิเคราะห์ธีมการลงทุน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และการวิเคราะห์ภาคสนามอย่างครอบคลุมช่วยให้เราได้ค้นพบโอกาสจากทั่วโลกสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุดและเหมาะสมสำหรับการลงทุนในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์